Müügitingimused

Üldtingimusted

1) Müügitingimused kehtivad Oh My! veebipoest ostja (edaspidi KLIENDI) ja ettevõtja Oh My OÜ. (edaspidi VEEBIPOOD) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), Kliendikaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel OHMY.EE!

Hinnainfo

1) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni. (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse kliendi ja veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel OHMY.EE!

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage „ESITA TELLIMUSˮ nupule. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse info, mille alusel saate teostada makse pangaülekande kaudu euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 11.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood andma kliendile üle olemasoleva, valmistatava või veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku kliendile. Klient omalt poolt kohustub veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Veebipoes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus veebipoes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Kliendil taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg.

2) Toote tagastamiseks palume kirjutada aadressil info@ohmy.ee.

3) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

4) Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas kliendi kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

1) Veebipood ei vastuta kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Klient annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Kiliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Tellija isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti kauba edastamiseks seotud osapooltele.

3) Isikuandmed on andmed, mida veebipood kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

4) Oh My OÜ ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

5) Oh My OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Veebipoe tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Veebipood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 2 kuu jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

2) Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe nädala jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Klient omavahel kokku.

5) Veebipood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@ohmy.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe nädala jooksul alates toote soetamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Kliendil on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

Kliendi õigus pöörduda Kliendikaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Kliendi ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Kliendi esitada kaebuse Kliendikaebuste komisjonile Kliendikaitseameti kaudu või kohtule. Kliendi võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Kliendikaitse komisjoni andmed on toodud Kliendikaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu Klientide Nõustamiskeskusse.